wes nicht soll bedeuten co to jest
Co to znaczy ich weiss nicht was soll es bedeuten? Definicja ich weiss nicht was soll es bedeuten.

Czy przydatne?

Definicja ich weiss nicht was soll es bedeuten

Definicja z ang. their weiss nicht was soll es bedeuten, z niem. ihre weiss nicht was soll es bedeuten.

Co to znaczy ICH WEISS NICHT WAS SOLL ES BEDEUTEN ich weiss nicht was soll es bedeuten nm., nie wiem, co to ma znaczyć (iż jestem taki smutny).Etym. - z Heinego (Heimkehr, 2, Lorelei)

Czym jest ich weiss nicht was soll es znaczenie w Znaczenie I .