identyczny co to jest
Co to znaczy identyczny? Definicja identyczny precyzyjnie taki sam, jednakowy. identyfikować.

Czy przydatne?

Definicja identyczny

Definicja z ang. identical, z niem. identisch.

Co to znaczy IDENTYCZNY identyczny precyzyjnie taki sam, jednakowy.identyfikować, stwierdzać, rozpoznawać, ustalać tożsamość, utożsamiać.identyfikacja określenie, stwierdzenie tożsamości; technol. ustalenie struktury i parametrów obiektu;opracowanie modelu mat. obiektu; (grupowa) poczucie przynależności do jakiejś ekipy i solidaryzowanie się z nią.Etym. - fr. identique 'identyczny' z śrdw.z łaciny identicus 'jp.' od ?Xac. idem 'ten sam'

Czym jest identyczny znaczenie w Znaczenie I .