ikon co to jest
Co to znaczy IKON? Definicja IKON-, IKONO- w złożeniach: obraz, wizerunek. ikonoklasta obrazoburca.

Czy przydatne?

Definicja IKON

Definicja z ang. IKON, z niem. IKON.

Co to znaczy IKON IKON-, IKONO- w złożeniach: obraz, wizerunek.ikonoklasta obrazoburca.ikonologia w dawn. teorii sztuki - edukacja o treści i symbolice dzieł plast.ikonodul czciciel obrazów (św.) i obrońca ich jako elementów kultu dewocyjnego; por. ikonoklasta.ikonolatria oddawanie wizerunkom czci należnej bóstwu, odmiana bałwochwalstwa.ikona obraz relig. w sztuce wsch.chrześc. (bizantyjskiej, ruskiej.).ikonografia ogół dzieł plast. dotyczących jakiejś osoby a. wydarzenia; edukacja pomocnicza historii sztuki, zajmująca się interpretacją tematu czy motywów (dawn., zwł. relig.) dzieł sztuki plast.ikonoklazm Kośc. chrześc. obrazoburstwo, pokonywanie kultu obrazów relig. (w Bizancjum w VIII-IX w., w Niderlandach w XVI w.).ikonostas w cerkwi: ozdobiona ikonami trójdrzwiowa (środkowe drzwi - "carskie wrota") przegroda, oddzielająca część ołtarzową (sanktuarium) od nawy.Etym. - gr. eikōn 'obraz'; -dul z gr. doúlos 'niewolnik'; zobacz -graf-; -klasta, -klazm z gr. klan 'łamać'; latria; -log-; -stas z gr. stásis 'stan(ie w miejscu); pozycja'; por. statyka

Czym jest IKON znaczenie w Znaczenie I .