incompatibilia co to jest
Co to znaczy incompatibilia? Definicja incompatibilia, incompatibilitas, [wym. inkom...] w dawn.

Czy przydatne?

Definicja incompatibilia

Definicja z ang. incompatibilia, z niem. incompatibilia.

Co to znaczy INCOMPATIBILIA incompatibilia, incompatibilitas, [wym. inkom...] w dawn. Polsce - zakaz łącznego sprawowania ustalonych urzędów; zakaz łączenia mandatu poselskiego z pewnymi funkcjami publ. a. zawodowymi.Etym. - śrdw.z łaciny l.mn. 'osoby, rzeczy nie dające się pogodzić z sobą' od incompatibilis 'niezgodny'; zobacz in- 1; compatibilis 'zgodny' z późn.z łaciny compati 'litować się; współczuć'; com- zobacz kom-; pati, zobacz pasja

Czym jest incompatibilia znaczenie w Znaczenie I .