informacja co to jest
Co to znaczy informacja? Definicja wiadomość informacja, wieść, nowina, rzecz zakomunikowana.

Czy przydatne?

Definicja informacja

Definicja z ang. information, z niem. Informationen.

Co to znaczy INFORMACJA wiadomość informacja, wieść, nowina, rzecz zakomunikowana, zawiadomienie, komunikat; pouczenie, powiadomienie, zakomunikowanie o czymś; dane; pokój, okienko, stanowisko, gdzie się udziela informacji; (liczba informacji) miara wiedzy o jakimś zdarzeniu, uzyskanej wskutek przeprowadzenia określonego eksperymentu; mat., cyber. miara braku entropii (nieokreśloności), miara organizacji mechanizmu; (i. genetyczna, dziedziczna) biol. zapis genetycznych właściwości organizmu zawarty w cząsteczkach DNA każdej komórki.informacji teoria - dyscyplina mat. badająca, jaka liczba informacji zawiera się w pewnym zbiorze informacje (na przykład w zdaniu, książce, obrazie TV, zapisie kodowym), a również analizująca mechanizmy przekazywania informacji.informatyka techniki i sposoby przetwarzania informacji; dyscyplina edukacji i techniki zajmująca się org. powstawania i przebiegu informacji, technologią i metodyką jej przekształcania, zwł. dzięki techniki obliczeniowej; edukacja o komputerach; połączenie informacji z automatyką.Etym. - ?Xac. informatio 'wyobrażenie; wizerunek; pomysł' od informare 'formować; wymyśleć; spisać; informować'; zobacz in- 2; formacja

Czym jest informacja znaczenie w Znaczenie I .