integracja co to jest
Co to znaczy integracja? Definicja integracja scalanie; mechanizm tworzenia całości z części a.

Czy przydatne?

Definicja integracja

Definicja z ang. integration, z niem. Integration.

Co to znaczy INTEGRACJA integracja scalanie; mechanizm tworzenia całości z części a. włączanie jakiegoś elementu w całość; zespolenie i zharmonizowanie składników zbiorowości społ.integralny całkowity, nienaruszony.integryzm w Kościele katolickim - prąd zachowawczy, odnoszący się z niechęcią do zmian doktrynalnych, do kompromisów.Etym. - ?Xac. integratio 'odnowienie' od integrare 'odnawiać, odtwarzać' z integer 'nietknięty, cały' (por. dezyntegracja); zobacz in- 1; -teger od tangere, zobacz tangens

Czym jest integracja znaczenie w Znaczenie I .