inteligencja co to jest
Co to znaczy inteligencja? Definicja inteligencja psych. umiejętność rozumienia, kojarzenia.

Czy przydatne?

Definicja inteligencja

Definicja z ang. intelligence, z niem. Intelligenz.

Co to znaczy INTELIGENCJA inteligencja psych. umiejętność rozumienia, kojarzenia; pojętność, bystrość; umiejętność znajdowania właściwych, celowych reakcji na nowe zadania i warunki życia, sprawnego zdobywania i wykorzystywania wiedzy; socjol. warstwa społ. obejmująca inteligentów, ludzi wykształconych, pracujących w zawodach wymagających określonej wiedzy teoretycznej, biorących aktywny a. bierny udział w życiu kult. państwie, w organizowaniu pracy i współżycia zbiorowego; hist. elita umysłowa biorąca na siebie odpowiedzialność za losy społeczeństwa (w Niemczech, Polsce 40. lat XIX w.); hist. radykalna w charakterze elita obowiązku, moralności i poświęcenia, przewodząca społeczeństwu i jego warstwom lud. dążącym do emancypacji, spłacająca tym swój dług społ. (wykształcenie) (w Rosji 2. poł. XIX w., Piotr Ł. Ławrow, Nikołaj K. Michajłowski); por. narodnicy.Etym. - ?Xac. intelligentia 'pojętność' od intelligens p.pr. od intellegere, zobacz intelekt

Czym jest inteligencja znaczenie w Znaczenie I .