interpolacja co to jest
Co to znaczy interpolacja? Definicja interpolacja wstawienie do cudzego tekstu wyrazów, zwrotów.

Czy przydatne?

Definicja interpolacja

Definicja z ang. interpolation, z niem. Interpolation.

Co to znaczy INTERPOLACJA interpolacja wstawienie do cudzego tekstu wyrazów, zwrotów, zdań, których pierwotnie nie zawierał; (przybliżone) oblicze, oszacowanie wartości (zwł. funkcji mat.) znajdujących się pomiędzy dwiema znanymi wartościami; por. ekstrapolacja.interpolować.Etym. - ?Xac. interpolatio 'przekształcenie' od interpolare 'przekształcać; fałszować dzięki wstawek'; zobacz inter-; polare od polire 'polerować; oczyszczać'

Czym jest interpolacja znaczenie w Znaczenie I .