interwencja co to jest
Co to znaczy interwencja? Definicja interwencja wtrącenie się w jakąś sprawę; wywieranie wpływu na.

Czy przydatne?

Definicja interwencja

Definicja z ang. intervention, z niem. Intervention.

Co to znaczy INTERWENCJA interwencja wtrącenie się w jakąś sprawę; wywieranie wpływu na kogo w jakiejś sprawie w celu osiągnięcia określonego efektu (na przykład zmiany decyzji); starania, zabiegi z tym powiązane; mieszanie się jednego państwa w kwestie należące do kompetencji innego.interwencjonizm polityka interwencji (na przykład rządu) w kwestie ekon. własnego a. kwestie polit. innego państwa; por. izolacjonizm, laissez faire, laissez passer!.interwenient osoba, strona, która interweniuje.Etym. - późn.z łaciny interventio 'interwencja; pośrednictwo' od ?Xac. intervenire '(dosł. wchodzić między); przeszkodzić komu; mieszać się do czego; ułatwić co'; zobacz inter-; venire, zobacz adwent

Czym jest interwencja znaczenie w Znaczenie I .