agoga co to jest
Co to jest isagoga? Definicja isagoga edukacja wstępna, przygotowawcza (zwł. do studiów biblijnych.

Czy przydatne?

Definicja isagoga

Definicja z ang. Isagoge, z niem. Isagoge.

Co znaczy ISAGOGA: isagoga edukacja wstępna, przygotowawcza (zwł. do studiów biblijnych); por. propedeutyka. Etym. - ?Xac. z gr. eisagōgē 'wprowadzenie' z eiságein 'wprowadzać'; eis- 'w (co)'; ágein, zobacz agonia

Czym jest isagoga znaczenie w Znaczenie I .

Co znaczy Imponować:
Definicja podziw, olśniewać. impost(a), nasadnik, arch. płyta a. blok kamienny, umieszczone pomiędzy głowicą podpory (kolumny, filaru) a nasadą sklepienia albo łuku arkady. impostor dawn. szalbierz, oszust isagoga co to jest.
Co znaczy Inspiracja:
Definicja natchnienie, pomysł; wpływ; poddawanie, podsuwanie myśli, pomysłu, sugestia. inspirator sprawca moralny; tata (lider) duchowy; ten, kto zachęca, podszeptuje, inspiruje. Etym. - późn.z łaciny isagoga definicja.
Co znaczy Interpolacja:
Definicja wstawienie do cudzego tekstu wyrazów, zwrotów, zdań, których pierwotnie nie zawierał; (przybliżone) oblicze, oszacowanie wartości (zwł. funkcji mat.) znajdujących się pomiędzy dwiema znanymi isagoga co znaczy.
Co znaczy Indoeuropejskie Języki:
Definicja języki - rodzina języków typu fleksyjnego rozpowszechniona w całej niemal Europie (i częściach świata skolonizowanych poprzez Europejczyków od końca XV w.), w Persji, w Indiach i w nie wszystkich isagoga słownik.
Co znaczy In Principio Erat Verbum:
Definicja in principio erat verbum ?Xac., najpierw było wyraz; por. im Anfang war die Tat! Etym. - z Wulgaty (Ew. wg Jana, 1, 1 isagoga znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: