tolls thee co to jest
Co to znaczy it tolls for thee? Definicja never send to know for whom the bell tolls; it tolls for.

Czy przydatne?

Definicja it tolls for thee

Definicja z ang. it tolls for thee, z niem. sie schlägt dir.

Co to znaczy IT TOLLS FOR THEE never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee z angielskiego:, nie dowiaduj się nigdy, komu bije dzwon, (ponieważ zawsze) tobie bije; por. For Whom the Bell Tolls.Etym. - ze zbioru Devotions Upon Emergent Occasions, 17 'Modlitwy w nagłych potrzebach' (1624 r.) poety i kaznodziei z angielskiego: Johna Donne (1572-1631)

Czym jest it tolls for thee znaczenie w Znaczenie I .