caduco iure co to jest
Co to znaczy iure caduco? Definicja iure caduco ?Xac., prawem kaduka, bez podstawy prawnej. ius.

Czy przydatne?

Definicja iure caduco

Definicja z ang. jure caduco, z niem. jure caduco.

Co to znaczy IURE CADUCO iure caduco ?Xac., prawem kaduka, bez podstawy prawnej.ius dispositivum ?Xac., regulaminy prawa obowiązujące względnie (w braku odmiennej woli stron).ius albanagii śrdw.z łaciny, prawo korony a. państwa do konfiskaty własności zmarłego cudzoziemca; kaduk (fr. droit d'aubaine).ius ecclesiacticum późn.z łaciny, prawo kościelne.ius canonicum ?Xac., prawo kanoniczne.ius civile ?Xac., prawo cywilne.ius commercii ?Xac., prawo prowadzenia działalności handl.ius commune ?Xac., prawo niepisane, zwyczajowe.ius disponendi ?Xac., prawo rozporządzania własnością, zmiany jej tytułu.ius deliberandi ?Xac., prawo spadkobiercy do namysłu, czy przyjąć spadek, czy nie.ius cogens ?Xac., regulaminy prawa obowiązujące bez względu.ius bastardiae śrdw.z łaciny, prawo władcy do konfiskaty spadku po osobach z nieprawego łoża (a. zmarłych bezpotomnie).ius angariae późn.z łaciny, prawo angarii.ius abutendi ?Xac., prawo pełnego użycia własności, także jej zaniedbania a. zniszczenia; własność nieograniczona, połączona z prawem zmiany tytułu własności; por. ius utendi.ius con(n)ubii ?Xac., prawo małżeńskie

Czym jest iure caduco znaczenie w Znaczenie I .