jakobini co to jest
Co to znaczy jakobini? Definicja jakobini członkowie najradykalniejszego i najważniejszego klubu.

Czy przydatne?

Definicja jakobini

Definicja z ang. Jacobins, z niem. Jakobiner.

Co to znaczy JAKOBINI jakobini członkowie najradykalniejszego i najważniejszego klubu polit. Rewolucji Fr. (1789-94); późn.przen. radykalni rewolucjoniści, rozwojowi demokraci; (j. polscy) radykalna ekipa działająca w przededniu i w okresie insurekcji 1794 r.Etym. - fr. jacobins dawn. 'dominikanie; jw.' ze śrdw.z łaciny Jacobinus z późn.z łaciny Jacobus 'św. Jakub'. Pierwszy klasztor dominikanów zbudowany przy ul. św. Jakuba (rue St.-Jacques) w Paryżu; w klasztorze tym mieściła się od 1789 r. siedziba klubu

Czym jest jakobini znaczenie w Znaczenie J .