co to jest
Co to znaczy jon? Definicja jon atom a. zespół atomów obdarzony ładunkiem elektr. dodatnim (kation.

Czy przydatne?

Definicja jon

Definicja z ang. ion, z niem. Ion.

Co to znaczy JON jon atom a. zespół atomów obdarzony ładunkiem elektr. dodatnim (kation) a. ujemnym (anion). jonosfera ogólna nazwa zjonizowanych warstw atmosfery ponad 65 km nad powierzchnią Ziemi; por. geosfery. jonizacja powstawanie jonów dodatnich wskutek oderwania elektronu od obojętnego atomu a. cząsteczki pod wpływem promieniowania, wysokiej temp., bombardowania elektronami i tym podobne Etym. - gr. r.nij. od iōn p.pr. od iènai 'iść'; zobacz sfera

Czym jest jon znaczenie w Znaczenie J .