jury co to jest
Co to znaczy jury? Definicja jury [wym. żüri] komisja sędziowska, zespół jurorów [wym. jurorów.

Czy przydatne?

Definicja jury

Definicja z ang. jury, z niem. Jury.

Co to znaczy JURY jury [wym. żüri] komisja sędziowska, zespół jurorów [wym. jurorów], znawców, powołany do rozstrzygania konkursów art., lit., sport. i tym podobne i przyznawania nagród. jurydyka [wym. jury...] hist. region (osada) w obrębie miasta a. poza jego murami, nie podlegający władzom miejskim (XVI-XVIII w.). jurysdykcja prawo sądzenia; zakres działania, kompetencji, cecha (rzeczowa a. miejscowa) sądu; okręg sądowy. jurysta przest. znawca prawa; prawnik. jurysprudencja edukacja prawa; prawoznawstwo; (zasady prawne ustalone poprzez) orzecznictwo sądowe; zestaw wyroków i uzasadnień. Etym. - fr. jury 'sąd przysięgłych; jw.' (z angielskiego, z fr. juré 'śledztwo' od ?Xac. iurare 'przysięgać'), ?Xac. iuridicus 'prawny', iurisdictio 'sądzenie' i iurisprudentia 'edukacja prawa' od ius dpn. iuris 'prawo'; -dictio zobacz dykcja; prudentia 'przezorność; znajomość; edukacja'

Czym jest jury znaczenie w Znaczenie J .