kadencja co to jest
Co to znaczy kadencja? Definicja kadencja przewidziany ustawą moment pełnienia urzędu a. funkcji.

Czy przydatne?

Definicja kadencja

Definicja z ang. term of office, z niem. Amtszeit.

Co to znaczy KADENCJA kadencja przewidziany ustawą moment pełnienia urzędu a. funkcji pochodzących z wyboru; połączenie akordów tworzące rozbudowane zakończenie (części) utworu muz., odcinek solowy utworu muz. o charakterze wirtuozowskim (i improwizacyjnym).Etym. - śrdw.z łaciny cadentia 'rzut w grze w kości; upadek' z ?Xac. cadere, zobacz casus; por. dekadencja, szansa

Czym jest kadencja znaczenie w Znaczenie K .