kadr co to jest
Co to znaczy kadr? Definicja kadr pole widzenia kamery video. a. TV; klatka taśmy video.

Czy przydatne?

Definicja kadr

Definicja z ang. frame, z niem. Rahmen.

Co to znaczy KADR kadr pole widzenia kamery video. a. TV; klatka taśmy video.; skomponowany plastycznie (skadrowany) obraz filmowy, najmniejsza pod względem kompozycji plast. cząstka filmu.kadra fundamentalny zespół wykwalifikowanych, czynnych pracowników instytucji, przedsiębiorstwa, organizacji, działu pracy, wojsk. zawodowych (pod)oficerów; (k. narodowa) zespół sportowców, z którego wybiera się reprezentację państwa.Etym. - fr. cade 'rama; zarys (działa); kadra; châssis' z wł. quadro 'kwadrat; obraz; rama' z ?Xac. quadrum 'czworokąt; kwadrat'; por. kwadra

Czym jest kadr znaczenie w Znaczenie K .