kanclerz co to jest
Co to znaczy kanclerz? Definicja kanclerz szef rządu w RFN i w Austrii (w Rzeszy Niemieckiej 1871.

Czy przydatne?

Definicja kanclerz

Definicja z ang. chancellor, z niem. Kanzler.

Co to znaczy KANCLERZ kanclerz szef rządu w RFN i w Austrii (w Rzeszy Niemieckiej 1871-1945); (z angielskiego: Cancellor of the Exchequer) bryt. minister skarbu; (Lord High Cancellor) lord-kanclerz, sędzia najwyższy, minister sprawiedliwości; w dawn. Polsce - dostojnik prowadzący kancelarią królewską, od XV w. (k. koronny) pełniący również funkcje ministra spraw wewn. i zagranicznych; dawn. rektor.Etym. - późn.z łaciny cancellarius 'odźwierny; sekretarz królewski' z ?Xac. cancelli, zobacz kancelista

Czym jest kanclerz znaczenie w Znaczenie K .