kanon co to jest
Co to znaczy kanon? Definicja kanon reguła, norma, prawidło, wzorzec, zasada; Kośc. rz.kat.

Czy przydatne?

Definicja kanon

Definicja z ang. canon, z niem. Kanon.

Co to znaczy KANON kanon reguła, norma, prawidło, wzorzec, zasada; Kośc. rz.kat. kluczowa część mszy; przepis prawa kośc. (kanonicznego); kanoniczne księgi Starego i Nowego Testamentu; muz. typ techniki polifonicznej opartej na imitacji, powtarzaniu melodii poprzez drugi i kolejne głosy.kanonizacja akt papieski, mocą którego osobę zmarłą zaliczono w poczet świętych.kanonik Kośc. rz.kat. (kapitulny) duchowny świecki, członek kapituły przy katedrze a. kolegiacie; (regularny) członek jednego z zakonów stworzonych z kolegiów kanonicznych.kanoniczki ?Xeńskie gałęzie zakonów kanoników regularnych; (k. świeckie) członkinie relig. stowarzyszeń niezakonnych (na przykład warszawskie panny k., organizacja zał. w 1745 r.).kanoniczny ogólnie przyjęty, autentyczny, obowiązujący; zgodny z kanonami; w odniesieniu kanonika; (godzina k-a) zobacz hora 1; (prawo k-e) rz.kat. kościelne; (wiek k.) wymagany do objęcia pewnych urzędów kośc., przen. przest. wiek kobiety po pięćdziesiątce.kanonia urząd, beneficjum, mieszkanie kanonika.Etym. - ?Xac. canon 'prawidło; przepis' z gr. kanōn 'pręt; miara; wzorzec'

Czym jest kanon znaczenie w Znaczenie K .