kapitulacja co to jest
Co to znaczy kapitulacja? Definicja kapitulacja układ, akt poddania się nieprzyjacielowi na.

Czy przydatne?

Definicja kapitulacja

Definicja z ang. capitulation, z niem. Kapitulation.

Co to znaczy KAPITULACJA kapitulacja układ, akt poddania się nieprzyjacielowi na umówionych uwarunkowaniach; przen. zrezygnowanie z czego, danie za wygraną; odstąpienie od swoich zamiarów; zaniechanie walki; przyznanie słuszności oponentowi.kapituła kolegium kanoników przy katedrze a. kolegiacie; zebranie przełożonych zakonu.kapitulny w odniesieniu kapituły.kapitulant ten, który kapituluje, poddaje się, ustępuje, cofa się.kapitularz miejsce zebrań kapituły kanoników a. zakonników; (zazw. w l.mn.) hist. ustawy królewskie w kraju merowińsko-karolińskim (śrdw.z łaciny capitularia).Etym. - śrdw.z łaciny capitulare 'numerować; oznaczać nagłówkami, rozdziałami' z późn.z łaciny capitulum 'ustęp, rozdział', ?Xac. 'główka', zdrobn. od caput, zobacz kapitaliki

Czym jest kapitulacja znaczenie w Znaczenie K .