kasacja co to jest
Co to znaczy kasacja? Definicja kasacja odwołanie od orzeczenia sądu niższej instancji do sądu.

Czy przydatne?

Definicja kasacja

Definicja z ang. cassation, z niem. Kassations.

Co to znaczy KASACJA kasacja odwołanie od orzeczenia sądu niższej instancji do sądu ostatniej instancji (kasacyjnego) na skutek niezachowania regulaminów prawa a. postępowania (procedury).Etym. - późn.z łaciny cassare 'zniszczyć; unieważnić' z ?Xac. cassus 'pusty, próżny; bezskuteczny'

Czym jest kasacja znaczenie w Znaczenie K .