kaustyczny co to jest
Co to znaczy kaustyczny? Definicja kaustyczny żrący, palący, gryzący; k-a soda - wodorotlenek sodu.

Czy przydatne?

Definicja kaustyczny

Definicja z ang. caustic, z niem. ätzend.

Co to znaczy KAUSTYCZNY kaustyczny żrący, palący, gryzący; k-a soda - wodorotlenek sodu.kauteryzacja med. przyżeganie.Etym. - gr. kaustikós 'żrący; palny' i kautērion 'żelazo do piętnowania' od kaíein 'płonąć'; por. enkaustyka; hypokauston; inkaust

Czym jest kaustyczny znaczenie w Znaczenie K .