kinematyka co to jest
Co to znaczy kinematyka? Definicja kinematyka fiz. dział mechaniki, zajmujący się badaniem ruchu.

Czy przydatne?

Definicja kinematyka

Definicja z ang. kinematics, z niem. Kinematik.

Co to znaczy KINEMATYKA kinematyka fiz. dział mechaniki, zajmujący się badaniem ruchu ciał bez uwzględnienia sił wywołujących ten ruch.kinetyzm zobacz wizualizm.kinetografia mechanizm notacji tańca będący zastosowaniem labanotacji (zobacz) do choreografii.kinestezja czucie pozycji i ruchów części ciała wzgl. siebie, czucie mięśniowe, stawowe, powięziowe i ścięgnowe; zmysł kinestetyczny; por. cenestezja.kinetyka fiz. dział dynamiki zajmujący się badaniem ruchu układów mechanicznych (na przykład ciał) pod wpływem działających na nie sił; dział mechaniki obejmujący dynamikę i statykę; energia kinetyczna - energia ciała będącego w ruchu; por. potencjalna energia.kineskop telewizyjna lampa obrazowa, której zewn. powierzchnia tworzy ekran TV.Etym. - zobacz kin-; zobacz -skop-; -estezja od gr. aisthēsis 'czucie'; por. esteta

Czym jest kinematyka znaczenie w Znaczenie K .