klasa co to jest
Co to znaczy klasa? Definicja klasa zestaw elementów (a. zjawisk) mających wspólne cechy, elementów.

Czy przydatne?

Definicja klasa

Definicja z ang. grade, z niem. Klasse.

Co to znaczy KLASA klasa zestaw elementów (a. zjawisk) mających wspólne cechy, elementów jednakowej jakości, gatunku; seria, rząd; mat. mnogość, zestaw; biol. jednostka systematyczna, niższa od gromady, a wyższa od rzędu; jeden z oddziałów szkoły; (k. rzeźby, fortepianu i tym podobne) element nauczania, dział w szkole art.; szkolna sala lekcyjna; (k. socjalna) w społeczeństwie klasowym: ekipa ludzi mających ten sam relacja do środków produkcji i odgrywających tę samą rolę w społ. organizacji pracy, na przykład kapitaliści, proletariusze.klaser w filatelistyce - album do znaczków pocztowych.klasowy odnoszący się do klasy; reprezentujący interesy określonej klasy społ.Etym. - fr. classeur 'mały mebel: teczka; segregator' od classe 'klasa' z ?Xac. classis 'oddział; ludzie powołani do służby wojsk.; flota'

Czym jest klasa znaczenie w Znaczenie K .