klauzula co to jest
Co to znaczy klauzula? Definicja klauzula zastrzeżenie a. warunek w umowie, układzie, traktacie, w.

Czy przydatne?

Definicja klauzula

Definicja z ang. clause, z niem. Klausel.

Co to znaczy KLAUZULA klauzula zastrzeżenie a. warunek w umowie, układzie, traktacie, w dokumencie prawnym; w retoryce - zakończeniu okresu a. wersu; lit. końcowe sylaby wiersza, liczone od ostatniej sylaby akcentowanej.klauzura część klasztoru zamknięta dla osób obcych; ogół regulaminów ograniczających komunikowanie się zakonników z osobami świeckimi.Etym. - ?Xac. clausula 'zakończenie; zamknięcie okresu retorycznego' i clausura 'zamknięcie, odosobnienie' od claudere 'zamykać; kończyć'; por. ekskluzywny; inkluz; konkludować; okluzja; prekluzyjny; waterklozet

Czym jest klauzula znaczenie w Znaczenie K .