klerk co to jest
Co to znaczy klerk? Definicja klerk intelektualista, uczony, twórca, literat, stroniący od spraw.

Czy przydatne?

Definicja klerk

Definicja z ang. clerk, z niem. Schreiber.

Co to znaczy KLERK klerk intelektualista, uczony, twórca, literat, stroniący od spraw życia polit., ideologii, sporów światopoglądowych.klerodendron, szczęślin, wolkameria, bot. rodzaj z rodz. werbenowatych, występujący w tropikalnej Afryce i Azji, w Polsce sadzony w parkach.klerykalizm dążność do zapewnienia kościołowi, duchowieństwu (klerowi) decydującego wpływu na życie publ., polit., społ., kulturalne.kleryk duchowny, nie laik; pop. alumn seminarium duchownego.klerykalny.klerykał zwolennik klerykalizmu.Etym. - fr. clerc 'duchowny; intelektualista, klerk; kancelista; aplikant' z późn.z łaciny clericus 'kapłan' z gr. klērikós 'jp.' od klēros 'drewienko do ciągnienia losów; los; udział; kapłani'; zobacz dendr(o)

Czym jest klerk znaczenie w Znaczenie K .