koherencja co to jest
Co to znaczy koherencja? Definicja koherencja spoistość, spójność; zgodność (myśli, sądów.

Czy przydatne?

Definicja koherencja

Definicja z ang. coherence, z niem. Kohärenz.

Co to znaczy KOHERENCJA koherencja spoistość, spójność; zgodność (myśli, sądów; częstotliwości i długości fal).Etym. - ?Xac. cohaerentia 'związek; styczność' od cohaerēre 'stykać się, spajać, wiązać'; zobacz ko-; haerēre 'lgnąć do czego'; por. inherentny; kohezja

Czym jest koherencja znaczenie w Znaczenie K .