kolegialny co to jest
Co to znaczy kolegialny? Definicja kolegialny zbiorowy, zespołowy, oparty na współpracy ekipy osób.

Czy przydatne?

Definicja kolegialny

Definicja z ang. collegiate, z niem. Stifts.

Co to znaczy KOLEGIALNY kolegialny zbiorowy, zespołowy, oparty na współpracy ekipy osób.kolegiata kościół, przy którym istniała (a. istnieje) kapituła kanoników.kolegium zespół (organ złożony z) osób razem obradujących, opiniujących, orzekających, rozstrzygających; zgromadzenie, konferencja tego zespou; dawn. szkoła średnia, fakultet szkoły wyższej; dawn. bursa przy zakładach nauk., dla profesorów i studentów.Etym. - śrdw.z łaciny collegiatus 'należący do cechu, bractwa' i ?Xac. collegialis 'zbiorowy' od collegium 'zrzeszenie' z collēga 'współdelegat; kolega'; col- zobacz kom-; legare, zobacz legat; por. college

Czym jest kolegialny znaczenie w Znaczenie K .