komando co to jest
Co to znaczy komando? Definicja komando ekipa robocza więźniów w hitlerowskich obozach.

Czy przydatne?

Definicja komando

Definicja z ang. commando, z niem. Kommando.

Co to znaczy KOMANDO komando ekipa robocza więźniów w hitlerowskich obozach koncentracyjnych.Etym. - nm. Kommando 'komenda(ntura); dowództwo; rozkaz; (odkomenderowany) oddział' z wł., hiszp. comando 'jp.; napęd' od późn.z łaciny commandare 'poruczyć, zalecić' z ?Xac. commendare 'jp.'; zobacz kom-; -mendare od mandare, zobacz mandat

Czym jest komando znaczenie w Znaczenie K .