kom co to jest
Co to znaczy komis? Definicja komis sprzedaż ruchomości poprzez osobę a. przedsiębiorstwo.

Czy przydatne?

Definicja komis

Definicja z ang. commission, z niem. Provision.

Co to znaczy KOMIS komis sprzedaż ruchomości poprzez osobę a. przedsiębiorstwo (komisanta) na rachunek innej osoby (komitenta); pot. sklep trudniący się taką sprzedażą.komisaryczny nie pochodzący z wyboru, mianowany.komitet ekipa osób powołanych do wykonania ustalonych zadań; organ kierowniczy; nadzorczy, o szczególnych pełnomocnictwach; organ adm. państwowej na wysokim szczeblu.komisowy związany z (a. trudniący się) komisem.komisja ekipa osób delegowana do wykonania określonego zadania; organ władzy rządowej o charakterze kolegialnym, odpowiadający ministerstwu.komisyjny dokonywany poprzez upełnomocnioną grupę osób, komisję.komisarz urzędnik posiadający szczególne pełnomocnictwa; naczelnik obwodu policyjnego; (ludowy) w ZSRR (1917-46) - minister; (polityczny; wojsk.) w nie wszystkich armiach rewolucyjnych - osoba współodpowiedzialna wspólnie z dowódcą za stan jednostek wojsk.komisariat urząd policyjny; lokal takiego urzędu; organizacja utworzona doraźnie dla wykonania określonego zadania (na przykład plebiscytu, wystawy); (k. ludowy) w ZSRR (1917-46) - ministerstwo.komisjoner przest. agent handlowy, pośrednik przy kupnie i sprzedaży; dawn. posłaniec publiczny.Etym. - fr. commissionaire 'komisjoner', śrdw. ?Xac. commissio 'zbieranie; zlecenie' od commissus p.p. od committere 'łączyć; powierzać; przedsiębrać; zaryzykować'; zobacz kom-; mittere, zobacz misja; por. komiwojażer

Czym jest komis znaczenie w Znaczenie K .