kompetencja co to jest
Co to znaczy kompetencja? Definicja kompetencja cecha, zakres uprawnień, pełnomocnictw instytucji a.

Czy przydatne?

Definicja kompetencja

Definicja z ang. competence, z niem. Kompetenz.

Co to znaczy KOMPETENCJA kompetencja cecha, zakres uprawnień, pełnomocnictw instytucji a. osoby do realizowania określonego działania; zakres czyjejś wiedzy, zdolności, odpowiedzialności; w teorii intuicyjna wiedza o języku, jaką rozporządza każdy mówiący w języku ojczystym od 6.-8. roku życia, pozwalająca na mu prawidłowe wysławianie się i odróżnianie zdań poprawnych od niepoprawnych.kompetencyjny w odniesieniu zakresu uprawnień.kompetentny uprawniony do działania, decydowania; mający kwalifikacje do wydawania sądów, ocen; autorytatywny, miarodajny.Etym. - ?Xac. competentia 'odpowiedniość; zgodność' od competere 'schodzić się; zgadzać się; nadawać się; współzawodniczyć (z kim)'; zobacz kom-; petere, zobacz petent

Czym jest kompetencja znaczenie w Znaczenie K .