komplement co to jest
Co to znaczy komplement? Definicja komplement grzecznościowa pochwała, duser, przymilne słówka.

Czy przydatne?

Definicja komplement

Definicja z ang. compliment, z niem. Kompliment.

Co to znaczy KOMPLEMENT komplement grzecznościowa pochwała, duser, przymilne słówka, pochlebstwa; biol. dopełniacz, aleksyna, rodzaj ciała odpornościowego, złożona substancja białkowa, występująca w surowicy krwi.komplementarności zasada - fiz. postulat głoszący, Iż niemożliwe jest przeprowadzenie doświadczenia, gdzie ujawniłyby się w okolicy siebie takie ogólne, dopełniające się (komplementarne) cechy materii, jak ciągłość i nieciągłość, własności korpuskularne i falowe; por. contraria sunt...Etym. - fr. compliment 'grzecznościowa pochwała; winszowanie' (z hiszp. cumplimiento 'spełnienie; jp.' z cumplir 'wypełniać; zaspokajać; być grzecznym') i fr. complémentaire 'dopełniający' (od complément 'uzupełnienie' z ?Xac. complementum 'jp.') od ?Xac. complēre 'na-; dopełniać'; zobacz kom-; plēre 'jp.'

Czym jest komplement znaczenie w Znaczenie K .