komuna co to jest
Co to znaczy komuna? Definicja komuna zespół ludzi łączących się w celu współżycia na zasadzie.

Czy przydatne?

Definicja komuna

Definicja z ang. commune, z niem. Kommune.

Co to znaczy KOMUNA komuna zespół ludzi łączących się w celu współżycia na zasadzie wspólnoty majątku i pracy; wspólnota; hist. gmina (wiejska a.) miejska, samorząd miejski (rewolucyjna K. Paryska 1789-95 a. 1871 r.).komunikat informacja oficjalna; wiadomość podana do informacje publicznej.komunalny miejski, podlegający samorządowi miejskiemu; por. municypalny.komunikacja metoda transportu i łączności; szlaki, środki łączności; łączność, przekazywanie informacje, myśli; cybernetyczna metoda przenoszenia informacji pomiędzy układami techn. (i otoczeniem).komunikant hostia; przystępujący do komunii.komunał frazes, banał, ogólnik.komunikować powiadamiać; udzielać (a. przystępować do) komunii.komunista zwolennik ideologii (członek partii) komunistycznej.komuznim ideologia i kierunek rewolucyjnego ruchu robotniczego, oparte na marksizmie-leninizmie; (k. utopijny) w XVI-XIX w. projekty idealnej org. społeczeństwa egalitarnego, mające charakter utopii społ.komunia Kośc. rz.kat. (przyjmowanie) sakrament(u) ołtarza, eucharystia; część mszy.komunikatywny zrozumiały, wyrazisty, jasny.komunard uczestnik Komuny Paryskiej 1871 r.Etym. - ?Xac. communicare 'dzielić; brać udział' z communis 'wspólny; powszechny; ogólny; pospolity'; por. common sense; ekskomunika

Czym jest komuna znaczenie w Znaczenie K .