koncepcja co to jest
Co to znaczy koncepcja? Definicja koncepcja pomysł, projekt, obmyślony plan działania, plan utworu.

Czy przydatne?

Definicja koncepcja

Definicja z ang. idea, z niem. Idee.

Co to znaczy KONCEPCJA koncepcja pomysł, projekt, obmyślony plan działania, plan utworu; dawn. poczęcie, zajście w ciążę.konceptyzm jedna z nazw baroku w lit. hiszp. XVII w.; por. gongoryzm.koncepcyjny odnoszący się do koncepcji; autorski.koncept trafny pomysł, szczęśliwa myśl; projekt; przest. dowcip, żart.konceptualizm stanowisko w śrdw. sporze o uniwersalia, pośrednie pomiędzy nominalizmem a realizmem, utrzymujące, Iż powszechniki (nazwy ogólne) nie mają bytu realnego, ale są tylko pojęciami (conceptus), tworami naszego umysłu; sztuka konceptualna - kierunek w plastyce współczesnej, dążący do przedstawiania tylko planu, szkicu, zarysu, schematu, brulionu dzieła, rezygnujący z jego wykańczania.Etym. - ?Xac. conceptio 'spostrzeżenie, ujęcie' od conceptus 'ujęcie; definicja; zestaw; embrion' z concipere 'dostać; począć' (por. antykoncepcyjne; koncypient); zobacz kom-; capere, zobacz antycypacja

Czym jest koncepcja znaczenie w Znaczenie K .