koncyliacja co to jest
Co to znaczy koncyliacja? Definicja koncyliacja prawn. pojednawstwo, sposób polubownego załatwiania.

Czy przydatne?

Definicja koncyliacja

Definicja z ang. conciliation, z niem. Schlichtung.

Co to znaczy KONCYLIACJA koncyliacja prawn. pojednawstwo, sposób polubownego załatwiania sporów międzynarodowych z udziałem komisji badawczych.koncyliacyjny prawn. pojednawczy, polubowny.Etym. - ?Xac. conciliatio 'porozumienie' od conciliare 'jednoczyć; pojednać' od concilium 'zgromadzenie; sobór powszechny'

Czym jest koncyliacja znaczenie w Znaczenie K .