konetabl co to jest
Co to znaczy konetabl? Definicja konetabl naczelny wódz fr. wojsk królewskich od XII w. do 1627 r.

Czy przydatne?

Definicja konetabl

Definicja z ang. constable, z niem. Wachtmeister.

Co to znaczy KONETABL konetabl naczelny wódz fr. wojsk królewskich od XII w. do 1627 r. (tytuł ten stosowany był również, jako honorowy, za panowania Napoleona I).Etym. - fr. connétable 'jw.' z późn.z łaciny comes stabuli, zobacz konstabl

Czym jest konetabl znaczenie w Znaczenie K .