kongregacja co to jest
Co to znaczy kongregacja? Definicja kongregacja relig. stowarzyszenie osób świeckich (na przykład.

Czy przydatne?

Definicja kongregacja

Definicja z ang. congregation, z niem. Gemeinde.

Co to znaczy KONGREGACJA kongregacja relig. stowarzyszenie osób świeckich (na przykład bractwo); zebranie zakonne, gdzie złożona jest tylko śluby łatwe; urząd przy kurii papieskiej, obejmujący wyodrębniony zakres spraw; wydział kolegium kardynalskiego kurii rzymskiej; doroczna narada dekanalna księży; por. dekanat.Etym. - ?Xac. congregatio 'zebranie' od congregare 'gromadzić'; zobacz kom-; grex, zobacz agregat

Czym jest kongregacja znaczenie w Znaczenie K .