konotacja co to jest
Co to znaczy konotacja? Definicja konotacja filoz. cechy współoznaczane łącznie poprzez nazwę.

Czy przydatne?

Definicja konotacja

Definicja z ang. connotation, z niem. Konnotation.

Co to znaczy KONOTACJA konotacja filoz. cechy współoznaczane łącznie poprzez nazwę, tworzące jej treść, sedno; (współ)oznaczanie zespołu cech wyrazu, kojarzących się wtórnie z jego gł. znaczeniem; por. denotacja.Etym. - śrdw.z łaciny connotatio 'skojarzenie pojęciowe' od connotare '(współ)oznaczać coś'; zobacz kom-; notacja

Czym jest konotacja znaczenie w Znaczenie K .