konsolidacja co to jest
Co to znaczy konsolidacja? Definicja konsolidacja zjednoczenie, połączenie, zespolenie, umocnienie.

Czy przydatne?

Definicja konsolidacja

Definicja z ang. consolidation, z niem. Festigung.

Co to znaczy KONSOLIDACJA konsolidacja zjednoczenie, połączenie, zespolenie, umocnienie, utrwalenie, ugruntowanie; ekon. połączenie kilku zobowiązań pożyczkowych (państwowych a. komunalnych) w jedno nowe; por. konwersja.konsolidować umacniać; jednoczyć.Etym. - późn.z łaciny consolidatio 'spojenie; utwierdzenie' od consolidare 'umacniać'; zobacz kom-; solidare 'jp.' od solidus, zobacz solidarny

Czym jest konsolidacja znaczenie w Znaczenie K .