konstatacja co to jest
Co to znaczy konstatacja? Definicja konstatacja stwierdzenie, określenie faktu. konstatować. Etym.

Czy przydatne?

Definicja konstatacja

Definicja z ang. ascertainment, z niem. Feststellung.

Co to znaczy KONSTATACJA konstatacja stwierdzenie, określenie faktu.konstatować.Etym. - fr. constatation 'stwierdzenie' od constater 'stwierdzać' z ?Xac. constat 'jest oczywiste' od constare 'być oczywistym; trwałym, konsekwentnym' por. constans; zobacz kom-; stare, zobacz status

Czym jest konstatacja znaczenie w Znaczenie K .