konsystencja co to jest
Co to znaczy konsystencja? Definicja konsystencja spoistość, stopień twardości, gęstości a.

Czy przydatne?

Definicja konsystencja

Definicja z ang. consistency, z niem. Konsistenz.

Co to znaczy KONSYSTENCJA konsystencja spoistość, stopień twardości, gęstości a. lepkości jakiejś substancji.konsystorski sąd - sąd biskupi; (dziewica konsystorska) kobieta, której małżeństwo sąd konsystorski uznał za niebyłe.konsystorz zebranie kardynałów pod przewodnictwem papieża; dawn. kuria biskupia; w Kościele ewangelickim - najwyższa władza adm.-sądowa.Etym. - późn.z łaciny consistorium 'miejsce zebrań; porada (cesarska)' od consistere 'zatrzymać się; trwać'; zobacz kom-; sistere, zobacz asysta

Czym jest konsystencja znaczenie w Znaczenie K .