kontrakt co to jest
Co to znaczy kontrakt? Definicja kontrakt układ, umowa pisemnie, zawarta pomiędzy stronami.

Czy przydatne?

Definicja kontrakt

Definicja z ang. contract, z niem. Vertrag.

Co to znaczy KONTRAKT kontrakt układ, umowa pisemnie, zawarta pomiędzy stronami (kontrahentami); (w l.mn. kontrakty) dawn. zjazdy doroczne szlachty pol. w różnych miastach, w celu zawierania umów, transakcji handl. i kredytowych (od XVI w.).kontraktowy nieetatowy, zatrudniony opierając się na umowy, na pewien moment.kontraktacja forma skupu produktów rolnych oparta na dobrowolnych i planowych umowach pomiędzy odbiorcą (krajem, organizacją, przedsiębiorstwem) i producentem.Etym. - ?Xac. contractus 'układ' z p.p. od contrahere, zobacz kontrahent

Czym jest kontrakt znaczenie w Znaczenie K .