konwenans co to jest
Co to znaczy konwenans? Definicja konwenans (regularnie w l.mn.: konwenanse) ogólnie przyjęte formy.

Czy przydatne?

Definicja konwenans

Definicja z ang. convention, z niem. Konvention.

Co to znaczy KONWENANS konwenans (regularnie w l.mn.: konwenanse) ogólnie przyjęte formy i obyczaje towarzyskie.konwencja umowa międzynarodowa dotycząca szczególnych zagadnień; wszelka umowa normująca jakieś kwestie; umowność; utarte normy, zwyczaje, stereotypy myślenia a. postępowania; zgromadzenie lokalne członków partii polit. w stanach zjednoczonych ameryki a. delegatów stanowych, krajowych, dla sformułowania platformy partyjnej a. wyboru kandydata na urząd (na przykład gubernatora, prezydenta).konwent zebranie; zakon, klasztor, zakonnicy klasztoru; (k. seniorów) porada starszych, zebranie przedstawicieli partii polit. w parlamencie; (K. Narodowy) prawodawcze Zebranie Narodowe (1792-95) w rewolucyjnej Francji.konwencyjny w odniesieniu (oparty na) konwencji.konwencjonalny oparty na umowie; zgodny z konwenansem; grzecznościowy, formalny; (o broni, konflikcie wojennym) niejądrowy, nieatomowy.konweniować przest. dogadzać, odpowiadać, przypadać komu do gustu.Etym. - fr. convenances 'konwenanse' l.mn. od convenance 'stosowność; wygoda; przyzwoitość (z convenir 'zgadzać się, umawiać') i ?Xac. conventio 'układ; zgoda' z conventus, p.p. od convenire 'zgadzać się'; zobacz kom-; venire, zobacz adwent

Czym jest konwenans znaczenie w Znaczenie K .