konwergencja co to jest
Co to znaczy konwergencja? Definicja konwergencja zbieżność; biol. podobieństwo cech u organizmów z.

Czy przydatne?

Definicja konwergencja

Definicja z ang. convergence, z niem. Konvergenz.

Co to znaczy KONWERGENCJA konwergencja zbieżność; biol. podobieństwo cech u organizmów z różnych grup systematycznych, wynikające nie z pokrewieństwa, ale z przystosowania się do podobnych warunków życia; podobieństwo wytworów kulturalnych, stworzonych z wyjątkiem siebie u różnych ludów.konwergencyjne myślenie psychol. mechanizm myślowy, gdzie następuje gromadzenie faktów i organizowanie ich w porządku log. i we właściwej kolejności; por. dywergencyjne myślenie.Etym. - śrdw.z łaciny convergere 'zbierać się'; zobacz kom-; ?Xac. vergere 'nachylać się; zginać się'

Czym jest konwergencja znaczenie w Znaczenie K .