kordialny co to jest
Co to znaczy kordialny? Definicja kordialny serdeczny, przyjazny, braterski. kordiał wyborny, silny.

Czy przydatne?

Definicja kordialny

Definicja z ang. cordial, z niem. herzlich.

Co to znaczy KORDIALNY kordialny serdeczny, przyjazny, braterski.kordiał wyborny, silny, szlachetny trunek (nalewka, wino i tym podobne); dawn. lek wzmacniający (serce).Etym. - śrdw.z łaciny cordialis 'serdeczny' od ?Xac. cor dpn. cordis 'serce'; por. akord; konkordancja; kuraż; mizerykordia; rerecording; scordatura

Czym jest kordialny znaczenie w Znaczenie K .