korporacja co to jest
Co to znaczy korporacja? Definicja korporacja ogromne, rozgałęzione przedsiębiorstwo, firma akcyjna.

Czy przydatne?

Definicja korporacja

Definicja z ang. corporation, z niem. Körperschaft.

Co to znaczy KORPORACJA korporacja ogromne, rozgałęzione przedsiębiorstwo, firma akcyjna przem. a. handl., zwł. amer.; przest. stowarzyszenie, organizacja (zawodowa), zazw. posiadająca osobowość prawną; śrdw. cech rzemieślniczy, gildia; stowarzyszenie studenckie (w Niemczech po 1815 r. narodowo-liberalne, po 1870 r. - nacjonalistyczne; w Polsce, na ich wzór, do r. 1939).korpus tułów; kadłub; jednostka operacyjna wojska, złożona z kilku dywizji a. brygad; (k. kadetów) dawn. średnia szkoła wojsk., (k. oficerski) ogół oficerów, wchodzących w skład dowództwa wojsk., (k. dyplomatyczny, konsularny) zobacz corps diplomatique, corps consulaire; druk. zobacz garmond.korpulentny tęgi, zażywny, otyły.korporał Kośc. rz.kat. lniana chusta przechowywana w tabernakulum, którą podkłada się pod monstrancję, pod kielich we mszy i pod puszkę przy rozdzielaniu komunii (nazwa z ?Xac. corpus Christi).korporant członek korporacji studenckiej.korpuskularny fiz. cząsteczkowy.Etym. - amer.z angielskiego: corporation 'zrzeszenie; firma (przem., handl.); zbiorowa osoba prawna' od śrdw.z łaciny corporatio 'związek; połączenie części' (z ?Xac. corporare 'ucieleśnić; zabijać'); ?Xac. corpulentus 'opasły, gruby' i corpusculum (zdrobn.) od corpus 'ciało'; por. gorset

Czym jest korporacja znaczenie w Znaczenie K .