kracja co to jest
Co to znaczy KRACJA? Definicja KRACJA w złożeniach: forma rządu; kraj mające taką formę rządu.

Czy przydatne?

Definicja KRACJA

Definicja z ang. ocracy, z niem. ocracy.

Co to znaczy KRACJA KRACJA w złożeniach: forma rządu; kraj mające taką formę rządu; warstwa, klasa społ. a. polit.; teoria rządu a. organizacja społ.-KRATA w złożeniach: stronnik, głosiciel jakiejś teorii rządzenia; członek warstwy, klasy (rządzącej, dominującej).-KRATYZM.-KRATYCZNY.Etym. - gr. kratós 'siła, moc; władza, siła polit.'; por. arystokracja; biurokracja; demokracja; fizjokratyzm; ochlokracja; pajdokracja; pankration; plutokracja; technokracja; teokracja; timokracja

Czym jest KRACJA znaczenie w Znaczenie K .