kryterium co to jest
Co to znaczy kryterium? Definicja kryterium sprawdzian sądu, probierz, miernik, miara oceny; sport.

Czy przydatne?

Definicja kryterium

Definicja z ang. criterion, z niem. Kriterium.

Co to znaczy KRYTERIUM kryterium sprawdzian sądu, probierz, miernik, miara oceny; sport. pop. wyścig kolarski na trasie w obwodzie zamkniętym.kryzys okres, moment przełomu, przesilenie, decyzyjny zwrot; moment załamania gospodarczego.krytykanctwo krytyka dla krytyki, nagminne wytykanie nie istniejących a. nieistotnych błędów albo braków (zwł. w działalności instytucji, władz i tak dalej); krytyka instytucji w ocenie osób odpowiedzialnych za jej działalność.krytycyzm postawa poznawcza, polegająca na kontroli prawdziwości każdego twierdzenia, gotowości do analizy i sprawdzania własnych poglądów w świetle nowych faktów, przeciwstawna dogmatyzmowi (por. sceptycyzm); filoz. stanowisko, wg którego badanie uzdolnień i granic poznawczych człowieka (teoria poznania) poprzedzać winna inne dociekania filoz. (Kant); skłonność do krytykowania.krytyka badanie i ocena wartości (dobrych i złych stron) czegoś; pot. ocena ujemna, ganienie, wykazywanie braków, niedociągnięć; opinia; ogół krytyków, autorów krytyk, recenzentów.Etym. - późn.z łaciny criterium 'miernik' z gr. kritērion 'symbol rozpoznawczy; sąd', kritikós 'potrafiący rozróżniać, sądzić, oceniać' i krisis 'odsiew; wybór; rozstrzygnięcie' od krínein 'odsiewać; rozdzielać; wybierać; decydować, sądzić'; por. diakrytyczne znaki; hipokryta

Czym jest kryterium znaczenie w Znaczenie K .