kult co to jest
Co to znaczy kult? Definicja kult oddawanie czci relig., ubóstwienie; ogół ceremonii, praktyk relig.

Czy przydatne?

Definicja kult

Definicja z ang. cult, z niem. Gottesdienst.

Co to znaczy KULT kult oddawanie czci relig., ubóstwienie; ogół ceremonii, praktyk relig.; ogromny szacunek, cześć dla kogo a. czego, uwielbienie; gorliwe uprawianie, rozwijanie czego.kulturtregerstwo zaborcza ekspansja Niemiec maskowana frazesami o szerzeniu kultury.kultyzm zobacz gongoryzm.kulturysta sport. mężczyzna uprawiający kulturystykę, zespół ćwiczeń gimnastycznych mających rozwijać mocną i harmonijną budowę ciała i sprawność fiz. dzięki siłowych przyrządów sport., jak sztangi, hantle czy sprężyny różnych typów.kulturowy związany z materialnym i duchowym majątkiem ludzkości.kultura całokształt materialnego i duchowego dorobku ludności, narodu, epoki (przed)hist.; poziom rozwoju społeczeństw, grup, jednostek w danej epoce; poziom rozwoju umysł., moralnego; ogłada, obycie, takt; udoskonalona uprawa roli a. roślin; jednogatunkowa hodowla mikroorganizmów dla doświadczeń a. szczepionek.kulturalny odnoszący się do (będący składnikiem) kultury; wykształcony, obyty, dobrze wychowany.Kulturkampf walka rządu prus. z Kośc. rz.kat. (1871-87) mająca na terenach pol. charakter walki z polskością.kultywować rozwijać co z zamiłowaniem, pietyzmem, otaczać dbałością, troską; hołdować czemu; uprawiać, hodować (rośliny).kultywator narzędzie roln. do spulchniania gruntu, usuwania chwastów i tym podobneEtym. - śrdw.z łaciny cultivare 'uprawiać' i z angielskiego: culturist 'zwolennik jakiejś sposoby kształcenia umysłu a. ciała; hodowca zwierząt, zwł. nieoswojonych' (od culture 'uprawa; hodowla; kultura') z ?Xac. cultura 'uprawa; kształcenie' od cultus p.p. od culere 'uprawiać; pielęgnować; zamieszkiwać'; nm. Kulturkampf 'walka (o czystość) kultury (nm.)'; Kampf 'walka'; Kulturträger 'pionier kultury'; Träger 'nosiciel; tragarz' od tragen 'nosić; dźwigać'

Czym jest kult znaczenie w Znaczenie K .