kuluary co to jest
Co to znaczy kuluary? Definicja kuluary pomieszczenie poza salą obrad (parlamentu, zjazdu.

Czy przydatne?

Definicja kuluary

Definicja z ang. lobbies, z niem. Lobbys.

Co to znaczy KULUARY kuluary pomieszczenie poza salą obrad (parlamentu, zjazdu, konferencji, sądu i tak dalej), gdzie odbywać się mogą nieoficjalne spotkania, zakulisowe pertraktacje, zamiany poglądów, rozmowy.Etym. - fr. couloir 'korytarz; kuluar' od couler 'płynąć; mijać; cedzić' z ?Xac. colare 'cedzić; oczyszczać' od colum 'sito'

Czym jest kuluary znaczenie w Znaczenie K .